CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Factor X for subtle policymaking - Objectives, potentials and obstacles.

Karl-Henrik Robért (Institutionen för fysisk resursteori)
Greener Management International Vol. 31 (2000), p. 25-37.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26.
CPL Pubid: 22957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur