CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Costing Nonlinearities, Surprises and Irreversible Events.

S.H. Schneider ; K. Kunz-Duriseti ; Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori)
Pacific and Asian Journal of Energy Vol. 10 (2000), 1, p. 81-106.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2007-04-11.
CPL Pubid: 22955

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur