CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Backcasting - a framework for Strategic Planning

John Holmberg (Institutionen för fysisk resursteori) ; Karl-Henrik Robèrt
International Journal of Sustainable Development, World Ecology Vol. 7 (2000), p. 291-308.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26.
CPL Pubid: 22954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur