CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioenergy and land-use competition in the Northeast of Brazil. A case study in the Northeast of Brazil.

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; E. Larson
Energy for sustainable development Vol. IV (2000), 3, p. 64-72.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2007-04-11.
CPL Pubid: 22953

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur