CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Economics and distribution in the greenhouse.

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori)
Climatic Change Vol. 47 (2000), p. 233-238.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26.
CPL Pubid: 22952

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur