CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Each nanoparticle is unique

Christoph Langhammer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Trac-Trends in Analytical Chemistry (0165-9936). Vol. 73 (2015), p. IV-V.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2016-01-04.
CPL Pubid: 229510

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Nanoteknik

Chalmers infrastruktur