CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capping the costs of compliance with the Kyoto Protocol and recycling revenues into Land-use projects

B. Schlamadinger ; M. Obersteiner ; A. Michaelowa ; M. Grubb ; Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; Y. Yamagata ; D. Goldberg ; P. Read ; M.U.F. Kirschbaum ; P. Fearnside ; T. Sugiyama ; E. Rametsteiner ; K. Böswald
The scientific world Vol. 1 (2001), p. 271-280.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2007-04-11.
CPL Pubid: 22950

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur