CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3

Hanna Sjövall (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Ammonia, Ammonia oxidation, Cu-ZSM-5, FTIR, IR spectroscopy, Nitrogen oxide, NO reduction, SCR, Selective Catalytic Reduction, ZeoliteDenna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2013-01-25.
CPL Pubid: 22949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-11-17
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2006:20