CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon sinks and the CDM: could a bioenergy linkage offer a constructive compromise?

B. Schlamadinger ; M. Grubb ; Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; A. Bauen ; Göran Berndes (Institutionen för fysisk resursteori)
Climate Policy Vol. 1 (2001), 3, p. 411-417.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 22948

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur