CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editors' words for the Special issue on the environmental changes over the Tibetan Plateau

T. Yao ; Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; B. Xu
Chinese Science Bulletin (1001-6538). Vol. 60 (2015), 32, p. 3023-3024 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-01-04.
CPL Pubid: 229470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geovetenskaper (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur