CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Requirement for metals of electric vehicle batteries.

Ingrid Råde (Institutionen för fysisk resursteori) ; Björn A. Andersson (Institutionen för fysisk resursteori)
Journal of Power Sources Vol. 93 (2001), 1-2, p. 55-71.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur