CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrological response to future climate changes for the major upstream river basins in the Tibetan Plateau

F. Su ; L. Zhang ; Tinghai Ou ; Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; T. Yao ; K. Tong ; Y. Qi
Global and Planetary Change (0921-8181). Vol. 136 (2016), p. 82-95.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-01-04. Senast ändrad 2016-01-05.
CPL Pubid: 229469

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geovetenskaper (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur