CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of past, present and future environmental changes on the Tibetan Plateau

Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; B. Xu ; T. Yao ; Z. Guo ; P. Cui ; F. Chen ; R. Zhang ; X. Zhang ; Y. Zhang ; J. Fan ; Z. Hou ; T. Zhang
Chinese Science Bulletin (1001-6538). (2015)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-01-04. Senast ändrad 2016-02-29.
CPL Pubid: 229464

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geovetenskaper (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur