CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing Climate Risks

M. Obersteiner ; Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; P. Kauppi ; K. Möllersten ; J. Moreira ; S. Nilsson ; P. Read ; K. Rihai ; B. Schlamadinger ; Y. Yamagata ; J. Yan ; J-P. van Ypersele
Science Vol. 294 (2001), 5543, p. 786-787.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2007-04-11.
CPL Pubid: 22946

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur