CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entropy and Economic Processes: Physics' Perspective

Tomas Kåberger (Institutionen för fysisk resursteori) ; B. Månsson
Ecological Economics Vol. 36 (2001), p. 165-179.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 22945

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur