CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The feasibility of Large-scale Wood-based Biofuel Production - A reassessment of Giampietro et al.

Göran Berndes (Institutionen för fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; Tomas Kåberger (Institutionen för fysisk resursteori) ; Dean Abrahamson
Biomass and Bioenergy Vol. 20 (2001), p. 371-383.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 22944

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur