CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Making transport systems sustainable.

A. Roth ; Tomas Kåberger (Institutionen för fysisk resursteori)
Journal of Cleaner Production Vol. 10 (2002), p. 361-371.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 22943

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur