CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metal resource constraints for electric vehicle batteries.

Björn A. Andersson (Institutionen för fysisk resursteori) ; Ingrid Råde (Institutionen för fysisk resursteori)
Transportation Research Part D Vol. 6 (2001), p. 297-324.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22942

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur