CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Materials for the Global Environment: Waste Mining in the 21st Century.

Robert U. Ayres (Institutionen för fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för fysisk resursteori) ; Björn A. Andersson (Institutionen för fysisk resursteori)
MRS Bulletin Vol. 26 (2001), 6, p. 477-480.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-27. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22941

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur