CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distributed power generation versus grid extensions: An assessment of solar photovoltaics for rural electrification in Northern Ghana

Jonas Nässén (Institutionen för fysisk resursteori) ; J. Evertsson ; Björn A. Andersson (Institutionen för fysisk resursteori)
Progress in Photovoltaics Vol. 10 (2002), 7, p. 495-510.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22940

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur