CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Waste in construction projects: a client perspective

Lasse Saukkoriipi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
CIB W065/W055/W086 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Waste, construction, defects, non-value adding activitiesDenna post skapades 2006-10-26.
CPL Pubid: 22939

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur