CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioenergy and water - the implications of large-scale bioenergy production for water use and supply.

Göran Berndes (Institutionen för fysisk resursteori)
Global Environmental Change Vol. 12 (2002), 4, p. 7-25.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 22938

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur