CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiencies and biomass appropriation of food commodities on global and regional levels

Stefan Wirsenius (Institutionen för fysisk resursteori)
Agricultural Systems Vol. 77 (2003), 3, p. 219-255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 22937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur