CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concurrent Design Foresight

Concurrent Design Foresight -- Report to the European Commission of the Expert Group on Foresight Modelling

Jonathan Köhler ; Filippo Addarii ; Marguerite Grandjean ; Kristian Lindgren (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Walter Stahel ; Ilkka Tuomi ; Matthias Weber ; Angela Wilkinson
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. ISBN: 978-92-79-43167-8.- 67 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 229365

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Annan teknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur