CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The biomass metabolism of the food system: A model-based survey of the global and regional turnover of food biomass.

Stefan Wirsenius (Institutionen för fysisk resursteori)
Journal of Industrial Ecology Vol. 7 (2003), 1, p. 47-80.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 22936

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur