CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Upstream Condition Effects on Turbulent Boundary Layers Subject to Favorable Pressure Gadients

Raúl Bayoán Cal ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Luciano Castillo
AIAA Journal Vol. 44 (2006), 11, p. 2488-2499.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: turbulent boundary layers favorable pressure gradientDenna post skapades 2007-02-01.
CPL Pubid: 22935

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur