CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of land competition between food and bioenergy production

Daniel J.A. Johansson (Institutionen för fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori)
World Resources Review Vol. 15 (2003), 2, p. 165-175.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-02. Senast ändrad 2009-03-09.
CPL Pubid: 22934

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur