CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploration of the ranges of the global potential of biomass for energy

M. Hoogwijk ; A. Faaij ; R. van den Broek ; Göran Berndes (Institutionen för fysisk resursteori) ; D. Gielen ; W. Turkenburg
Biomass and Energy Vol. 25 (2003), p. 119-133.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 22933

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur