CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The challenge of long term climate change.

K. Hasselmann ; M. Latif ; G. Hooss ; Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; O. Edenhofer ; C.C. Jaeger ; O.M. Johannessen ; C. Kemfert ; M Welp ; A Wokaun
Science Vol. 302 (2003), p. 1923-1925.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2007-04-11.
CPL Pubid: 22932

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur