CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chalmers: an entrepreneurial university institutionalizing the entrepreneurial?

Mats Lundqvist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
The Entrepreneurial University: Context and Institutional Change p. 18. (2015)
[Kapitel]

Nyckelord: Chalmers innovation entrepreneurship history


Routledge, New York, N.Y.Denna post skapades 2015-12-30. Senast ändrad 2016-08-22.
CPL Pubid: 229291

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur