CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Skärpt försvarsdebatt – Nato, Ryssland och försvarsutgifter

Ulf Bjereld ; Karl Ydén (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Fragment. Red Annika Bergström, Henrik Oscarsson, Maria Oskarson (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-12-30. Senast ändrad 2016-01-05.
CPL Pubid: 229285

 

Institutioner (Chalmers)

Statsvetenskapliga institutionen (GU)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Chalmers infrastruktur