CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The contribution of biomass in the future global energy supply: A review of 17 studies.

Göran Berndes (Institutionen för fysisk resursteori) ; M Hoogwijk ; R van den Broek
Biomass and Energy Vol. 25 (2003), p. 1-28.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 22926

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur