CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cooperation driven by mutations in multi-person Prisoner's Dilemma

Anders Eriksson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Journal of Theoretical Biology Vol. 232 (2005), 3, p. 399-409.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22922

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur