CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Are the economic costs of non-stabilization the atmosphere prohibitive? A response to Gerlagh and Papayrakis

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; SH Schneider
Ecological Economics Vol. 46 (2003), 3, p. 329-332.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-25.
CPL Pubid: 22921

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur