CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global energy scenarios meeting stringent CO2 constraints - cost effective fuel choices in the transportation sector

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori) ; Björn A. Andersson (Institutionen för fysisk resursteori)
EnergyPOlicy Vol. 31 (2003), 10, p. 961-976.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22920

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur