CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mice and (wo)men with head trauma

Mårten Risling ; Mattias Gunther ; Ulf Arborelius ; Stefan Plantman ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
IHL and Gender - Swedish Experiences p. 103-110. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-12-28.
CPL Pubid: 229195

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur