CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cadmium accumulation and salix based phytoextraction on arable land in Sweden

Göran Berndes (Institutionen för fysisk resursteori) ; Fredrik Fredriksson (Institutionen för fysisk resursteori) ; Pål Börjesson
Agriculture, Ecosystems and Environment Vol. 103 (2004), 1, p. 207-223.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 22918

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur