CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

War of attrition with implicit time cost

Anders Eriksson (Institutionen för fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori) ; Torbjörn Lundh (Institutionen för matematik)
Journal of Theoretical Biology Vol. 230 (2004), 3, p. 319-332.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22917

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)
Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur