CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The distribution of SiO in the circumstellar envelope around IRC+10216

F. Schöier ; D. Fong ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Q. Zhang ; N. Patel
The Astrophysical Journal Vol. 649 (2006), p. 965-972.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22913

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur