CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Flame Speed Closure Model to RANS Simulations of Stratified Turbulent Combustion in a Gasoline Direct-Injection Spark-Ignition Engine

Chen Huang (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Ehsan Yasari (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Lars Christian Riis Johansen (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Stina Hemdal (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Combustion Science and Technology (0010-2202). Vol. 188 (2016), 1, p. 98-131.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Computational fluid dynamics (CFD); flame speed closure (FSC); gasoline surrogate; laminar flame speed; modeling; openFOAM; premixed turbulent flames; presumed probability density function (PDF); spray-guided gasoline direct injection engine; stratified turbulent combustionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-27. Senast ändrad 2016-05-27.
CPL Pubid: 229123

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Termisk energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur