CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automating Verification of Loops by Parallelization

Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
13th International Conference on Logic for Programming, Artificial Intelligence and Reasoning Vol. 4246 (2006), p. 332-346.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-25.
CPL Pubid: 22912

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur