CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long-Haul Optical Transmission Using In-Line Phase-Sensitive Amplifiers

Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Asia Communications and Photonics Conference, ACPC 2015, Hong Kong, 19-23 November (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We review recent advances in periodically amplified transmission using in-line phase-sensitive amplifiers (PSAs). Recent results are discussed showing the benefits of two-mode PSAs in periodically amplified transmission links provided by low-noise amplification and nonlinearity mitigation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-23. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 229083