CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of Research in the Accuracy of Exchanger Designs

Appropriate Design Margins for Heat Exchangers in the Process

Oleg Pajalic (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Optimize 2013 Aspentech Global Conference, Boston, USA, 6-10 May 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-23.
CPL Pubid: 229080

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Processkemi
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur