CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Current Source for Wideband Electrical Bioimpedance Spectroscopy Based on a Single Operational Amplifier

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system ; Extern) ; Ramón Bragós ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system ; Extern)
IFMBE Proceedings Wordl Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering Vol. 14 (2006), p. 609-612.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Bioimpedance Spectroscopy, Current Source, Electrical Bioimpedance, Four-Electrode TechniqueDenna post skapades 2006-10-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur