CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Incentive mechanisms in construction contracts: Interviews with clients and contractors

Ulrika Badenfelt (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Construction in the XXI Century: Local and global challenges / edited by Roberto Pietroforte, Enrico De Angelis, Francesco Polverino p. 22-23. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: incentives, gainshare-painshare, collaboration, motivationDenna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 22904

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur