CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chronology of platinum accumulation in an urban lake

Sebastien Rauch (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vattenprocessteknik) ; Harold F. Hemond ; Greg Ravizza ; Greg Morrison (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vattenprocessteknik)
Journal de Physique IV Vol. 107 (2003), p. 1123-1126.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Platinum, sediments, automobile emissions



Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 2290

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vattenprocessteknik (2000-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur