CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of the SST-SAS Model: Channel Flow, Asymmetric Diffuser and Axi-symmetric Hill

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
ECCOMAS CFD 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-24. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22899

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur