CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of the {SST-SAS} Model: Channel Flow, Asymmetric

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
ECCOMAS CFD 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-25.
CPL Pubid: 22898

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur