CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An industry common methodology for environmental data management

Ann-Christin Pålsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Ola Svending ; Åsa Möller ; Cennert Nilsson ; Lars Olsson ; Görgen Loviken ; Agneta Enqvist ; Gunnar Karlsson ; Ann Britt Nilseng
Proceedings of SPCI 2002, 7th International Conference on New Available Technologies, June 4-6, 2002, Stockholm. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-24.
CPL Pubid: 22896

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Information Quality in Industrial Environmental Management: Defining and Managing Quality of Environmental Information