CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maintaining Data Quality within Industrial Environmental Information Systems

Ann-Christin Pålsson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Raul Carlson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Proceedings of the 12th International Symposium 'Computer Science for Environmental Protection', Bremen 1998 Vol. Volume 1 (1998), p. 252-265.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-24.
CPL Pubid: 22895

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Information Quality in Industrial Environmental Management: Defining and Managing Quality of Environmental Information